E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering

I Norge skjer det i snitt ca. 550 selvmord hvert år

Selvmord har mange forskjellig årsaker, men de fleste av dem som tar sitt liv hadde en psykisk lidelse. Mange av dem har besøkt fastlegen i månedene før, men uten at legen fanget opp signalene om selvmordsfare som ofte har vært tilstede.

I dette kurset skal du lære hvordan du kan gjøre en selvmords­risikovurdering

Målet med dette kurset er å hjelpe deg med å styrke din kompetanse i å fange opp pasienter som viser tegn på økt selvmordsrisiko. Vi gir deg en innføring i hvordan du kan vurdere selvmordsrisiko og sette i gang behandlingstiltak.

Introduksjon til kurset

ved senterleder, prof. dr. med. Lars Mehlum

Start kurs

iFightDepression – veiledet selvhjelp mot depresjon

I forbindelse med Corona-krisen vil vi informere helsepersonell spesielt om et nettbasert veiledet selvhjelpsverktøy for personer med mild til moderat depresjon.  Dette er særlig aktuelt nå som restriksjonene begrenser direkte kontakt. iFightDepression baserer seg på kognitiv atferdsterapi og er gratis.

Formålet er å hjelpe personer med depresjon til å mestre depresjonssymptomer med støtte fra en veileder (lege, psykolog eller annet helsepersonell). Ta kontakt hvis du vil ta i bruk verktøyet eller har spørsmål: eaad-post@klinmed.uio.no