Arkiv

Arkiv for gamle kursdeler

Module 1 Arkiv
Unit 1 Introduksjon
Unit 2 Samtale med Henny
Unit 3 Din egen holdning
Unit 4 Les mer
Unit 5 Vurdering av risikofaktorer/beskyttende faktorer
Unit 6 Legens vurdering av Henny
Unit 7 Legens tiltaksforslag HENNY
Unit 8 Psykologens vurdering av Mona
Unit 9 Psykologens tiltaksforslag
Unit 10 Kontekst - hva skjedde før vurderingssamtalen?
Unit 11 Legens vurdering av Kristian
Unit 12 Kontekst - hva skjedde før vurderingssamtalen? HENNY
Unit 13 Velkommen til e-læringskurs i selvmordsrisikovurdering
Unit 14 Særskilte grupper EGIL TEKST
Unit 15 Tiltak, problemløsning og pasientsikkerhet
Unit 16 Kontekst - hva skjedde før vurderingssamtalen?
Unit 17 Legens tiltaksforslag
Unit 18 Print ut journaler
Unit 19 Test deg selv
Unit 20 Ta selvskading på alvor
Unit 21 Selvskading og selvmordsforsøk, Kristine/Egil versjon
Unit 22 Å skape kontakt med pasienten
Unit 23 Screening av psykisk lidelse
Unit 24 Kristines Lekerom
Unit 25 Oppsummering
Unit 26 Tiltak
Unit 27 Samtale med Kristian
Unit 28 Samtale med Mona
Unit 29 Legens vurdering av Henny