Om kurset

Dette e-læringskurset er utviklet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) som er tilknyttet Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Senterets formål er å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk i Norge, og bidra til bedre livskvalitet og omsorg for alle som blir berørt av selvmordsatferd.

Kurset er utviklet etter oppdrag fra Helsedirektoratet.

Faglig ansvar

  • mehlumProfessor dr. med. Lars Mehlum er senterleder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) og prosjektleder/faglig leder for utviklingen av dette kurset. Mehlum kommenterer og utdyper noen av kursets hovedpoenger i korte filmer
For spørsmål og kommentarer til kurset, kontakt egil.haga@medisin.uio.no

Godkjenning for leger og psykologer

Kurset er godkjent som valgfritt kurs (3 timer) til videre- og etterutdanningen for allmennmedisin og barne- og ungdomspsykiatri.

Kurset er godkjent som 3 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologer.

Medvirkende i filmene med kliniske eksempler

Klinikere

  • Maria Ramberg
  • Knut Hjortås
  • Fredrik Walby

Skuespillere («pasienter»)

  • Eirik Tveiten
  • Knut Alfsen
  • Tiril Pharo

Bidrag fra:

NSSF

Egil Haga (prosjektkoordinator), Ewa Ness (fag konsulent), Fredrik Walby (fag konsulent), Ina Bekkevold (prosjektkoordinator), Haneef Awan (teknisk konsulent), Anita Kjølsrud (prosjektmedarbeider), Kristine Sommerseth (prosjektmedarbeider)

Målgruppe-testere

Tove Gridset, Tonje Høgdahl Mysen, Tone Giercksky, Per Johan Askim, Bjørn Koldsland

Andre bidragsytere

Millimeterpress/Peytz (web-design)

Snøball-film og Unimedia/UiO (film-produksjon)

Jan Guttulsrud og Morten Skoglund (e-læringsgruppe ved Medisinsk fakultet, UiO)