Selvmordsrisikovurdering

I dette kurset skal du lære hvordan du kan gjøre en selvmordsrisikovurdering.

I Norge skjer det i snitt ca. 550 selvmord hvert år. Selvmord har mange forskjellig årsaker, men de fleste av dem som tar sitt liv hadde en psykisk lidelse. Mange av dem har besøkt fastlegen i månedene før, men uten at legen fanget opp signalene om selvmordsfare.

Målet med dette kurset er å hjelpe deg med å styrke din kompetanse i å fange opp pasienter som viser tegn på økt selvmordsrisiko. Vi gir deg en innføring i hvordan du kan vurdere selvmordsrisiko og sette i gang behandlingstiltak.

Module 1 Introduksjon
Unit 1 Målgruppe og læringsmål
Unit 2 Grunnbegreper
Unit 3 Selvmordsforebygging - din rolle
Module 2 Kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko
Unit 1 Hensikt
Unit 2 Kontakt, tillit, relasjon
Unit 3 Når bør du kartlegge selvmordsrisiko?
Unit 4 Kartleggingsspørsmål
Unit 5 Når skal du vurdere selvmordsrisiko?
Unit 6 Spørsmål til modul 2
Module 3 Faktorer som øker og faktorer som reduserer selvmordsrisiko
Unit 1 Selvmordstanker
Unit 2 Selvskading og selvmordsforsøk
Unit 3 Risikosymptomer
Unit 4 Risikoatferd
Unit 5 Belastningsfaktorer og negative omstendigheter
Unit 6 Faktorer som kan redusere risikoen
Unit 7 Endringer i løpet av samtalen
Unit 8 Spørsmål til modul 3
Module 4 Vurdering og tiltak
Unit 1 Samlet vurdering av selvmordsrisiko
Unit 2 Tiltak
Unit 3 Innleggelse i psykiatrisk døgnenhet
Unit 4 Når du selv følger opp pasienten
Unit 5 Sikkerhetsplan
Unit 6 Journalføring
Unit 7 Tilbakemelding på kurset
Unit 8 Spørsmål til modul 4
Module 5 Oppsummering
Unit 1 Oppsummering
Unit 2 Kursprøve for leger og psykologer
Unit 3 Registrering av kursprøve (for leger og psykologer)
Module 6 Appendix
Unit 1 Juridiske forhold
Unit 2 Nyttige linker