Filmer

Introduksjon

Vurdering av selvmordsfare er like mye en praktisk ferdighet som teoretisk kunnskap. Som eksempel på hvordan en vurderingssamtale kan foregå, finner du her tre filmer hvor erfarne behandlere viser hvordan de samtaler med suicidale pasienter.

Henny hos fastlegen

Samtale

Kontekst

Vurdering

Tiltak

Mona på poliklinikken

Samtale

Kontekst

Vurdering

Tiltak

Kristian i akuttpsykiatrisk avdeling

Samtale

Kontekst

Vurdering

Tiltak

Den gode samtalen som verktøy

Samtalen som lindrende

Vurdering av alvorlighetsgrad

Avgrensning av behandlers ansvar

Å ikke trekke konklusjonen for tidlig

Å ikke være for sikker

Å ta seg tid

 Nyttige ekspertråd

Vurderingssamtalen

Risikofaktorer

Ekspertintervju – Lars Mehlum

Ekspertintervju – Ingrid Havnes