gammel velkomstside

I dette kurset skal du lære hvordan du kan gjennomføre en selvmordsrisikovurdering.

I Norge er det i snitt ca. 550 selvmord hvert år, og rundt 50 % av oss får en psykisk lidelse i løpet av livet, hvor selvmord er det mest alvorlige utfallet. Mange av pasientene som begår selvmord besøker fastlegen i månedene før, men uten at legen fanger opp signalene om selvmordsfare.

Derfor vil vi med dette kurset styrke din kompetanse i å fange opp pasienter som viser tegn på økt selvmordsrisiko. Du skal få en innføring i hvordan du kan gjøre vurderinger av selvmordsrisiko og sette i gang førstelinjebehandling.

Vi anbefaler at du tar kurset i sin helhet. Registrer deg med brukernavn og e-postadresse. Kurset består av tre moduler. Å gjennomføre hele kurset tar i overkant av to timer. Om du må avbryte fortsetter du der du slapp sist ved å logge inn.

Film: Ekspertintervju med NSSFs senterleder, prof. dr. med. Lars Mehlum

 

START PROGRAM