Test deg selv

Journaler med sykehistorier,  behandlers vurderinger og ekspertvurderinger.

Her får du innblikk i 13 personers sykehistorier gjennom deres journaler. Historiene er anonymisert for å unngå gjenkjennelse. Journalene er ekspertvurdert og ekspertens vurdering er kort oppsummert gjennom skåringsnøkkelen under. Begrunnelsen for vurderingen kan du se på neste side.

Skåringsnøkkel:

  • Meget bra!
  • God
  • Akseptabel
  • Ikke bestått

Journalen presenteres slik:

  • Under punktet Bakgrunn kartlegges risikofaktorer
  • Under Aktuelt kartlegges utløsende hendelse
  • Under Status kartlegges selvmordstanker,  selvmordsplaner og eventuelle hørselshallusinasjoner
  • Under Vurdering kommer en total vurdering av selvmordsfaren. Denne skal omfatte person, situasjon og tidsperiode og bygges på kartlagte risikofaktorer, utløsende hendelse og funn kartlagt under status.
  • Tiltak skal følge som konsekvens av vurderingen og skal bidra til å redusere selvmordsfaren.

 JOURNAL 1