Selvmordsrisikovurdering

I dette kurset skal du lære hvordan du kan gjøre en selvmordsrisikovurdering.

I Norge skjer det i snitt ca. 550 selvmord hvert år. Selvmord har mange forskjellig årsaker, men de fleste av dem som tar sitt liv hadde en psykisk lidelse. Mange av dem har besøkt fastlegen i månedene før, men uten at legen fanget opp signalene om selvmordsfare.

Målet med dette kurset er å hjelpe deg med å styrke din kompetanse i å fange opp pasienter som viser tegn på økt selvmordsrisiko. Vi gir deg en innføring i hvordan du kan vurdere selvmordsrisiko og sette i gang behandlingstiltak.